panorama tours slide 03PANORAMA TOURS - ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО, САОБРАЋАЈНО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ PANORAMA TOURS ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЛОПУШНИК

 

ТЕЛ:

+381 12 337451
+381 62 1276230
+381 64 3761362

 

 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

 

Матични број: 06444504
ПИБ: 101586845

Број рачуна у банкама
Текући рачуни
160-0050100087593-62
160-0000000035314-58
160-0000000457755-40

 

Датум оснивања: 12.11.1992

Директор:
Мирољуб Угриновић